Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: "Η εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου"

Διαβάστηκε: 878 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Μαργαρίτα Καραβασίλη: "Η εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου", εισήγηση ατο Συνέδριο του ΙΕΝΕ με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μετά την πράσινη βίβλο για την εμπορία των εκπομπών και του ευρωπαϊκού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ιδιαίτερη σημασία αυτών και υπογράμμισε την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένης κοινοτικής δράσης. Το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον αναγνώρισε επίσης την κλιματική αλλαγή ως πεδίο προτεραιότητας για δράση και προέβλεψε την εγκαθίδρυση, μέχρι το 2005, συστήματος εμπορίας εκπομπών στην Κοινότητα. Αναγνώρισε επίσης ότι η Κοινότητα πρέπει να πετύχει την κατά 8% μείωση, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2008 έως 2012 και ότι, μακροπρόθεσμα, οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα χρειαστεί να μειωθούν κατά 70% περίπου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Τα παραπάνω συνδυάζονται με τον απώτερο στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές για τη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα, ενώ όταν τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιότο θα δεσμευθεί η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να μειώσουν τις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές τους αερίων θερμοκηπίου, που καταγράφονται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου, κατά 8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 κατά την περίοδο 2008 έως 2012.....

Επιστροφή