Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Διαβάστηκε: 1072 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ενημερωτικό κείμενο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ... Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αναφέρεται σε μια φιλοσοφία, για τη μελέτη και τον σχεδιασμό των κτιρίων και του περιβάλλοντος αυτών χώρων, που βασίζεται στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος και της φυσικής ενέργειας και αποσκοπεί αφενός στη μείωση των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση, δροσισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης, αφετέρου στην εξασφάλιση άριστων συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αξιοποιεί κύρια την ηλιακή ενέργεια και τα τοπικά, φυσικά, χαρακτηριστικά του κλίματος. Παράλληλα χρησιμοποιεί συτήματα που ενσωματώνονται στο κέλυφος των κτιρίων (παθητικά ηλιακάσυστήματα) και συμβάλλουν στη μέγιστη αξιοποίηση της φυσικής ενέργειας και των τοπικών συνθηκών του περιβάλλοντος (ήλιο, αέρα - άνεμο, βλάστηση, νερό, έδαφος, ουρανό) για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων.

Επιστροφή