Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Integrating the environmental dimension into the urban environment

Διαβάστηκε: 608 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Integrating the environmental dimension into the urban environment 1) OBJECTIVE To encourage local authorities to rise to the challenge of environmental issues and to provide them with financial and technical assistance in working towards sustainability. 2) COMMUNITY MEASURE Decision No 1411/2001/EC of the European Parliament and of the Council on a Community framework for cooperation to promote sustainable urban development. 3) CONTENTS The state of the urban environment, where some 80% of Europeans live, is a matter of concern with implications at the local, European and global levels. The depletion of natural resources and the increase in pollution and waste are impacting upon local, regional and global ecosystems. The Community has already entered into an international commitment at the Rio summit. Agenda 21, which was the subject of the Protocol signed at Rio, stipulates that most local authorities in each country should undertake a consultative process with their populations...

Επιστροφή