Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Διαβάστηκε: 793 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Κάτω από την Απόφαση 1411/2001/EC το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (17 Ιουνίου 2001) ενέκριναν ένα Κοινοτικό Δίκτυο Συνεργασίας για την προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, που αφορά στην υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της αειφόρου αστικής ανάπτυξης και της τοπικής Local Agenda 21 στη βάση προτάσεων...

Επιστροφή