Ενότητα :Πανίδα (άλμπουμ)

Τίτλος : Baliste tachetee

Διαβάστηκε: 995 φορές!

Περίληψη
from/από: Dictionnaire d'histoire naturelle Tome/Τόμος ΙΙ page/σελίδα 514 (published in/έκδοση 1803) this fish can be found in all the seas of hot countries/αυτό το ψάρι βρίσκεται σε όλες τις θάλασσες των ζεστών χωρών

Επιστροφή