Ενότητα :Μεταλλαγμένα

Τίτλος : Μια ιστοσελίδα για τα Μεταλλαγμένα (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί)

Διαβάστηκε: 1174 φορές!

Περίληψη

Μια ιστοσελίδα για τα Μεταλλαγμένα (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί)

Η εισβολή των μεταλλαγμένων στη ζωή μας, στο περιβάλλον, στην οικονομία και στο μέλλον μας, απαιτεί ενημερωμένους πολίτες.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε τη βασική πληροφόρηση για το θέμα των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

Η εμπορική καλλιέργεια των μεταλλαγμένων διατροφικών φυτών έχει μια μικρή περίπου δεκάχρονη ιστορία. Εχει κάπως επεκταθεί μόνο σε λίγες χώρες στις οποίες η κοινωνία δεν ρωτήθηκε σχετικά με την είσοδό τους στην τροφική αλυσίδα. Στα μέρη αυτά ο πολίτης βρέθηκε προ τετελεσμένων γεγονότων, κυρίως όσον αφορά στη σόγια και το καλαμπόκι, καθώς η εφαρμογή της γενετικής τροποποίησης δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλες βασικές τροφές όπως το σιτάρι και το ρύζι.

Είναι ενημερωμένοι οι πολίτες για την επίδραση των μεταλλαγμένων στο εμπόριο, τις τιμές, το είδος διατροφής, τη δυνατότητα επιλογής, τις γεωργικές πρακτικές, το περιβάλλον και την υγεία; Μια έρευνα που ανιχνεύει τις απαντήσεις μέσα στην πρόσφατη διεθνή εμπειρία.

Επιστροφή