Ενότητα :Μόλις κυκλοφόρησε

Τίτλος : WORLDWATCH INSTITUTE, Η Κατάσταση του Κόσμου 2006, Κίνα, Ινδία και Παγκόσμια Οικολογική Κρίση, έκδοση Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 359 σελίδες

Διαβάστηκε: 893 φορές!

Περίληψη

 

Η Κατάσταση του Κόσμου 2006, Κίνα, Ινδία και Παγκόσμια Οικολογική Κρίση, έκδ. Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 2007, 359 σελίδες

 

Η έκθεση του Ινστιτούτου Worldwatch για το 2006 εστιάζει στο παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα που προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας. Οι συγγραφείς του τόμου αναφέρονται στην  επιτακτική ανάγκη να ξεπεράσουν οι δύο αυτές χώρες τις καταστροφικές για την παγκόσμια βιωσιότητα τεχνολογίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθεί η Δύση και παράλληλα εξετάζουν πρισμένες από τις ελάχιστες θετικές περιβαλλοντικές στρατηγικές που εφαρμόζουν η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα και να διευρυνθούν.

 

Πέρα από την Κίνα και την Ινδία, η γη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλα και δύσκολα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην «Κατάσταση του Κόσμου 2006» εξετάζονται και προτείνονται λύσεις σε ορισμένους νευραλγικής σημασίας τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις:

¨        Δράσεις που οφείλουν να αναλάβουν οι πολυεθνικές εταιρείες για να γίνουν περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες.

¨        Δυνητικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της νανοτεχνολογίας στην κοινωνία, την οικονομία, τον περιβάλλον και την υγεία.

¨        Επιπτώσεις της ευρείας ανάπτυξης των βιοκαυσίμων στη γεωργία και το περιβάλλον.

¨        Πηγές του υδραργύρου, τις βιομηχανικές του χρήσεις και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

¨        Δυνατότητες διασφάλισης των οικοσυστημάτων γλυκού νερού, με παραδείγματα από εφαρμογές σε πόλεις, χωριά και αγροτικές περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

Επιστροφή