Ενότητα :Χλωρίδα (άλμπουμ)

Τίτλος : Baguenaudier

Διαβάστηκε: 1024 φορές!

Περίληψη
scientific name/επιστημονική ονομασία: Colutea vesicaria, Tourn. Colutea arborescens, Linn. 1045 from/από: Dictionnaire Botanique et Pharmaceutique-premiere partie (published in/έκδοση 1802)

Επιστροφή