Ενότητα :Χλωρίδα (άλμπουμ)

Τίτλος : Epurge

Διαβάστηκε: 945 φορές!

Περίληψη
or/ή Catapuce scientific name/επιστημονική ονομασία: Tithymalus latifolius, cataputia dictus, Tourn. Euphorbia latyrus, Linn. from/από: Dictionnaire Botanique et Pharmaceutique-premiere partie (published in/έκδοση 1802)

Επιστροφή