Ενότητα :Χλωρίδα (άλμπουμ)

Τίτλος : Oeil-de-boeuf

Διαβάστηκε: 1025 φορές!

Περίληψη
scientific name/επιστημονική ονομασία: Buphtalmum tanaceti minoris foliis, Tourn. Authemis tinctoria, Linn. from/από: Dictionnaire Botanique et Pharmaceutique-1802 seconde partie (published in/έκδοση 1802) page/σελίδα 437

Επιστροφή