Περιοδικό:   20ος αιώνας=20eme siecle *
Μπορεί ο συνεργάτης που αναζητήσατε να μην φαίνεται στις παρακάτω κατηγορίες αλλά να συμπεριλαμβάνεται στην λίστα επιπλέον συνεργατών


Υπεύθυνοι
Ονοματεπώνυμο Από Έως Ιδιότητα

Διεύθυνση/Συντακτική Ομάδα
Ονοματεπώνυμο Από Έως Ιδιότητα

Συνεργάτες
Ονοματεπώνυμο Από Έως Ειδικότητα
Aalto, Alvar, (1898-1976)
[Aalto, Alvar, (1898-1976) ]
Corot, J.
[Corot, J. ]
Cropius, W.
[Cropius, W. ]
Daumier, Honore, (1808-1879)
[Daumier, Honore, (1808-1879) ]
Delacroix, E.
[Delacroix, E.]
Duiker, J.
[Duiker, J. ]
Garnier, Tony, (1869-1948)
[Garnier, Tony, (1869-1948) ]
Gexanne, Paul
[Gexanne, Paul ]
Giedion, S. (Sigfried), (1888-1968)
[Giedion, S. (Sigfried), (1888-1968) ]
Gocar, Zoseph
[Gocar, Zoseph ]
Gogh, Vincent van, (1853-1890)
[Gogh, Vincent van, (1853-1890) ]
Jeanneret, Pierre
[Jeanneret, Pierre ]
Laurens, Henri,
[Laurens, Henri, ]
Maillol, Aristide, (1861-1944)
[Maillol, Aristide, (1861-1944) ]
Matisse, Henri, (1869-1954)
[Matisse, Henri, (1869-1954) ]
Neutra, Richard Z.
[Neutra, Richard Z.]
Rohe, Mies van der, (1886-1969)
[Rohe, Mies van der, (1886-1969) ]
Vingt, Van Der
[Vingt, Van Der ]
Wright, Frank Lloyd, (1867-1959)
[Wright, Frank Lloyd, (1867-1959) ]
Ζερβός, Χρήστος
[Zervos, Christos]
Καραντίνος, Πατρ.
[Karantinos, Patr.]
Ντούρας, Β.
[Ntouras, V.]
Παπαδάκης, Στάμος
[Papadakis, Stamos]
Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Π.
[Paraskevopoulos, Panagiotis P.]
Τόμπρος, Μιχάλης, (1889-1974)
[Tompros, Michalis, (1889-1974)]

Ειδικοί Συνεργάτες
Ονοματεπώνυμο Από Έως Ειδικότητα

Επιστροφή