CARTI

Radionuclizi, Radioactivitate, Radioprotectie. Autor: Petrica SANDRU, 2000

Energia si mediul in Uniunea Europeana:
- Informatii la: AIDRom, e-mail: [email protected]

Starea mediului ambient in Republica Moldova: Chisinau

Ce nu stie fumatorul roman, 192 pg
- autor : Dr. Florin Dumitru Mihaltan
- editura Medicala, Bucuresti 2001

Aplicarea in Romania a principiului "poluatorul plateste", 104 pg
- coordonator : Dan Manoleli, Bucuresti 2000
- Informatii la : Fundatia pentru o Societate
Deschisa Romania, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, et.2, CP 22-196,
Bucuresti

Raport de avertisment privind potentialul de criza, 58 pg, Bucuresti 2001
Politica de gestionare a deseurilor din mase plastice, coordonator : Victor
Platon, aprilie 2001, 66 pg.
- Informatii la : Scocietatea Academica din Romania, str. Petofi Sandor
nr.15, sector 1, Bucuresti, tel/fax : 004-01-222.18.68
e-mail : [email protected]

Guvern, Cetatean, Societate informationala, 162 pg
autor : Dan Nica
Building Capacity for a Sustainable Future, iunie 2001
Partenerships to fight poverty, 2001, 28 pg
- Informatii la : United Nations Development Programme- Romania, str.
Aurel Vlaicu nr.16, sector 2, Bucuresti 79362, tel : 004-01-211.88.55, fax :
004-01-211.34.94
e-mail : [email protected]; www.undp.ro

sus