Κατασκευή: Υλικά, Συστήματα

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Κτίρια: ενεργειακή απόδοση>Κατασκευή: Υλικά, Συστήματα >


Διαθέσιμο Υλικό
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΗΓΕΣ 
  Μικρός Οδηγός Οικολογικής Δόμησης 
  Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα δομικών κατασκευών  
  Amendment of the Construction Products Directive by Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 
  AN OVERVIEW ON SUSTAINABLE CONSTRUCTION 
  Dr. Dimitris Bikas and Mr. Sotiris Milonas: Sustainable Construction in Greece: National Report 
  Τ. Γιαννακοπούλου: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
  Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα  
  Sustainable Construction: OECD programme for Sustainable Buildings 
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΩΜΑΣ: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"  
  LEGISLATION ON SUBSTANCES IN CONSTRUCTION PRODUCTS  
  Environmentally Friendly Construction Materials (European Commission)  
  Energy efficiency in buildings (European Commission) 
  Construction and Demolition Waste (European Commission) 
  Sustainable Construction: European Commission Communication 
  Preface to of the final report on sustainable construction 
  Recommendations of the final report on sustainable construction 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Τι ονομάζεται Ηλιακό Θερμοκήπιο  
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
  GREENPEACE, Οικολογική δόμηση 
  Κώστας Τσίπηρας: Θερμομόνωση Κτιρίων 
  Σκίαστρα: Η συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας 
  Λένα Λαμπροπούλου: Τεχνικός Φωτισμός και Ενέργεια 
  Οικολογική δόμηση.Πράσινη Κατανάλωση  
  The scale of the sustainability issues and challenges confronting the Construction Industry 
  Results of the Task Groups on Sustainable Construction 
  Proposals for a response to the challenges 
  The case study of Sweden 
  Methodes et Techniques de Construction Durable 
  Το σύστημα Ενεργειακής τηλε-διάγνωσης 
  Energy efficiency in buildings: Task Group 2 Final Report 


Υποενότητες

Κατασκευή: Υλικά, Συστήματα

αρχή