Σχεδιασμός

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον>Σχεδιασμός >


Διαθέσιμο Υλικό
  Τι είναι ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός 
  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων-Σημειώσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
  Σχεδιασμός Πόλεων-Σημειώσεις για μαθήματα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
  E.P. Beckman, Α. Δημούδη, Κ. Κομνίτσας, Π. Κοσμάκη, Ν. Μπελαβίλας, Ι. Πολύζος : Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου 
  Σ. Παπαγρηγορρίου, Α. Παπανδρέου, Μ. Σκούρτος, Κ. Χατζημπίρος: Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέθοδοι εκτίμησής τους  
  Κ. Τσικαλουδάκη, Ν. Χρυσομαλλίδου, Θ. Θεοδοσίου, Β. Σταθής : Συγκριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε ελεύθερους αστικούς χώρους στην περιοχή Θεσσαλονίκης 
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
  Κ. Αξαρλή, Σ. Γιάννας, Ε. Ευαγγελινός, Η. Ζαχαρόπουλος, Ν. Μάρδα : Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου 
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Βιοκλιματική - Ηλιακή Αρχιτεκτονική 
  Γιάννης Γερόπουλος: Οικιακά και αστικά τοπία για μια οικολογική κατοικία και γειτονιά  
  Θεματική Στρατηγική-Οικολογικές πόλεις 
  Sustainable Urban Management 
  Sustainable urban land use 
  Urban Design for Sustainability 
  Les outils de planification energetique territoriale 
  European Spatial Development Perspectives 


Υποενότητες

Σχεδιασμός

αρχή