Serviciul pentru Resurse si Informatii Nucleare si Serviciul Mondial de Informatii despre Energie
Categorie principala : Energia
Subcategorie principala : Energie nucleara
Link-ul este si in aceste categorii, subcategorii:
Poluare - Deseuri / Deseuri radioactive
Poluare - Deseuri / Radiatii
Link :
http://www.nirs.org/
Informatie :
 Serviciul Mondial de Informatii despre Energie si Serviciul pentru Resurse si Informatii Nucleare (NIRS/WISE) sunt centrul de retea si informatie pentru cetateni si organizatii de mediu, preocupati de puterea nucleara, deseuri nucleare, radiatii, si surse de energie continua.

Sursa informatie :
Alte surse de informare
Tipul informatie :
Articole
Conventii si acorduri internationale
Diverse documente
Documente legistlative
Ghiduri ale surselor
Programe
Rapoarte
Relatari de presa
Site-uri electronice
Acces la informatiei :
Acces liber
Sumar
Text complet
Limbas :
Engleza
Evaluare :