Categorie : Poluare - Deseuri
Subcategorie
Accidente industriale Administrarea deseurilor Arme chimice si biologice
Azbest (fibre) Centre de reciclare Crematoriu de deseuri
Curatatori biologici Deseuri Deseuri toxice
Deseuri lichide Deseuri menajere Deseuri miniere (halde)
Deseuri periculoase Deseuri radioactive Deseuri solide
Dioxine Efectul de sera Groapa de gunoi