Πρακτικές

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Περιβαλλοντική Εκπαίδευση>Πρακτικές>


Διαθέσιμο Υλικό
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  Φάνη Δημητρακούδη. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ: Οικολογικά σχολεία 


Υποενότητες

Πρακτικές

αρχή