Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Περιβαλλοντική Νομοθεσία>


Διαθέσιμο Υλικό
  Σχέδιο Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ 
  Αρθρα 24 και 117 του Συντάγματος 
  ΝΟΜΟΣ 1650/1986, Για τη προστασία του περιβάλλοντος 
  Νόμος 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας"  
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, Το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ δεν υπηρετεί το περιβάλλον και τον τόπο αλλά τα μεγάλα συμφέροντα 
  Mανίνα Nτανου: Ηλιακή ενέργεια στο περιθώριο  


Υποενότητες

Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Γενική Νομοθεσία
Διεθνείς Συμβάσεις
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ειδική νομοθεσία
Δασική Νομοθεσία
Προστατευόμενες Περιοχές
Πολεοδομική Νομοθεσία
Ρύπανση
Ενέργεια
Θόρυβος

[Πατήστε εδώ για να παραλαμβάνετε newsletters σχετικά με την θεματική ενότητα "Περιβαλλοντική Νομοθεσία".]

αρχή