Σκούλλος Μιχαήλ

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Συγγραφείς>Σκούλλος Μιχαήλ>


Διαθέσιμο Υλικό
  Μιχάλης Σκούλλος(συνέντευξη), Παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη, Γιοχανεσμπουργκ 2002 
  Μιχαήλ Ι. Σκούλλος, Αειφόρος ανάπτυξη και τα ορόσημα περιβαλλοντικής πολιτικής του άμεσου μέλλοντος  


Υποενότητες

Σκούλλος Μιχαήλ

αρχή