Φυσικοί ...αφορισμοί

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Φυσικοί ...αφορισμοί>


Διαθέσιμο Υλικό
  «Ελευθερώστε τη φύση, είναι η ελευθερία μας»  
  Υπάρχουν 270.000 είδη ανθοφόρων φυτών... 
  Όσοι ζητούν θαύματα, δεν υποπτεύονται ότι ζητούν από τη φύση... 
  Η ανοιχτή φύση. Αισθανόμαστε τόσο ευχάριστα στην ανοιχτή φύση επειδή... 
  Η φτώχεια, αν την μετρήσουμε με γνώμονα το σκοπό της φύσης... 
  Θέλεις να δεις κάτι που δεν το 'χουν δει ανθρώπου μάτια; Κοίτα τη σελήνη... 
  Η φύση διόλου δεν μου είπε: να μην είσαι φτωχός και ακόμη λιγότερο... 
  Ξέρει ο αητός τι κρύβει η γη; Ή θα ρωτήσεις τον τυφλοπόντικα; 
  Η υπερβολική προσαρμογή σε ένα δεδομένο περιβάλλον, μπορεί να είναι αδυναμία... 
  Ο φυσικός κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί, μπορεί όμως να περιμένει...  
  Αυτό που έχει σημασία στη διάσωση του κόνδορα και των ομοειδών του, δεν είναι τόσο ότι έχουμε ανάγκη τους κόνδορες... 
  Συμβολικά είμαστε ότι τρώμε... 
  Πράξεις σπουδαίες γίνονται όταν άνθρωποι και βουνά συναντηθούν... 
  Ξέρουμε πως, όταν τα καλαμπόκια δέχονται επίθεση από τις κάμπιες... 
  ...ένας σκίουρος μπορούσε να ταξιδέψει από τα Πυρηναία ... 
  Σήμερα βρίσκουμε στις αγορές ντομάτες που έρχονται από το Βορρά και που έχουν φυτρώσει πάνω... 
  Τα φυτά διαθέτουν την ικανότητα να πεθαίνουν τμηματικά... 
  Το ζώο έχει ανάγκη από όλα του τα μέρη για να λειτουργήσει... 
  Όλο το πρόβλημα της τέχνης έγκειται στη σύνδεση των διαδικασιών της ζωντανής φύσης... 
  Ή που θα φκιάσω ένα Σύστημα ή που θα σκλαβωθώ ... 
  Αφού γίνει Ηλίθιος, ο Σουδαστής θα χωνέψει κάμποσες Ιδέες...  
  Ο εχθρός της τέχνης είναι εχθρός της φύσης... 
  Γιατί έχουν (οι άνθρωποι) εμπιστοσύνη σ' αυτή την κληρονομιά; Διότι είναι προϊόν αναρίθμητων πειραμάτων, αναρίθμητων σφαλμάτων... 


Υποενότητες

Φυσικοί ...αφορισμοί

αρχή