Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Γεωλογική - γεωμορφολογική κληρονομιά>Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια>


Διαθέσιμο Υλικό
  Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια. Παράλληλες εκδηλώσεις, Βρυξέλλες 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου  
  Εκδήλωση: Ερμηνεία και ανάδειξη της γεωλογικής-γεωμορφολογικής κληρονμιάς 
  Ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας NA Ευρώπης της ProGEΟ 
  11th International Conference of the Geological Society of Greece 
  11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 


Υποενότητες

Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια

αρχή