Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί>


Διαθέσιμο Υλικό
  Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΤΕΕ-UIA-ARES Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στην υπηρεσία των θυμάτων μεγάλων φυσικών καταστροφών 
  UIA-ARES International Architectural Competition on Renewable Energy Sources and Bioclimatic Architecture for shels, to shelter people affected by Natural Disasters 
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΕ/UIA-ARES  
  International competition for architects: UPDATE 31 JANUARY 2007 
  DESCRIPTION OF THE INTERNATIONAL WORK GROUP"Architecture and Renewable Energy Sources" (ARES) 
  International Architecture and Town Planning Competitions conform with UNESCO-UIA regulations and approved by UIA 
  International Union of Architects:www.uia-architects.org 
  Πληροφορίες για το "Europan" - Ευρωπαϊκοί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί Ιδεών με στόχο την Υλοποίηση 
  European Architectural Competition EUROPAN: SESSION 9:EUROPEAN URBANITY SUSTAINABLE CITY AND NEW PUBLIC SPACES 
  EUROPAN BY SESSION 
  Ιmplementations of prize-winning ideas of former sessions 
  EUROPAN - European forums of the sessions. 
  Το Europan και η νέα ελληνική αρχιτεκτονική 
  Sustainable Mediterranean Architecture with Aluminium Facades 


Υποενότητες

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

αρχή