Υποδομές

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Υποδομές>


Διαθέσιμο Υλικό
  Θάνος Βλαστός, Συγκοινωνιακά Δίκτυα - Γεωγραφία των υπεραστικών και αστικών δικτύων 
  Θάνος Βλαστός, Συγκοινωνιακά Δίκτυα: Δίκτυα Τεχνικής Υποδομής 
  Βλαστός, Θ. (συνσυγγραφή με την Τίνα Μπιρμπίλη), Σχεδιασμός Έργων Υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος. Συγκοινωνιακά Έργα 
  Βλαστός, Θ., Πολιτικές Μετασκευής της υφιστάμενης συγκοινωνιακής υποδομής με στόχο την αρμονική ένταξή της στο Περιβάλλον 
  Βλαστός, Θ., Μπιρμπίλη, Τ., Δίκτυα υποδομής και περιβαλλοντικός σχεδιασμός 
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Διαμετακομιστικό λιμάνι χωρίς τον ξενοδόχο 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη, Λιμενικός Σχεδιασμός στη σύγχρονη Λιμενική Βιομηχανία, 


Υποενότητες

Υποδομές

αρχή