Φυσικές καταστροφές

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Φυσικές καταστροφές >


Διαθέσιμο Υλικό
  Σάκης Κουρουζίδης, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «ΣΕΙΣΜΟΣ» 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη, Καινοτόμες ιδέες για τη στέγαση πληγέντων πληθυσμών από μεγάλες φυσικές καταστροφές  
  Καραβασίλη Μαργαρίτα. Πάλι "λυόμενα" μετά την πυρκαγιά; 


Υποενότητες

Φυσικές καταστροφές

αρχή