Προγράμματα για το περιβάλλον

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Προγράμματα για το περιβάλλον>


Διαθέσιμο Υλικό
  Ανακοίνωση Επιτροπής της 24-01-2001για το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον [ COM (2001) 31 τελικό  
  Παπακριβόπουλος Βασίλης. Η επιτυχία των Γάλλων Οικολόγων και ο Κον Μπεντίτ 
  Βαλαώρα Τζώρτζια: LIFE PLUS στην Ελλάδα 


Υποενότητες

Προγράμματα για το περιβάλλον

αρχή