Εκδόσεις

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Ο.Π.ΠΕΡ.Α.Α. >Εκδόσεις>


Διαθέσιμο Υλικό
 WORLDWATCH INSTITUTE, Η Κατάσταση του Κόσμου 2007: Το Αστικό μας Μέλλον, έκδοση Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 334 σελίδες

 Σταύρος Καραγεωργάκης, Περιβαλλοντική Ηθική και Πολιτική Οικολογία: οι υποχρεώσεις μιας οικολογικής κοινωνίαςαπέναντι στο μη ανθρώπινο κόσμο

 Η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα, Ευώνυμος, Αθήνα 2006, 222 σελίδες

 Βάσως Κανελλοπούλου «Μεταλλαγμένα: το παρελθόν, το παρόν και το άγνωστο μέλλον», Ευώνυμος, 2006Υποενότητες

Εκδόσεις

αρχή