EUR-lex
Categorie principala : Conventii internationale - Justitie - Legislatie
Subcategorie principala : Legea mediului
Link :
http://www.europa.eu.int/eur-lex/el/information/about.html
Informatie :
 Website-ul EUR-lex a fost extins cu scopul de a oferi o imagine mai completa a legislatiei U.E. si a modului de luare a deciziilor, de la conceptie la finalizare.

Sursa informatie :
Uniunea Europeana
Tipul informatie :
Baza de date
Carti
CD-ROM
Dictionare
Documente legistlative
Reviste
Ziare
Ziare electronice
Acces la informatiei :
Acces liber
Oferta/Ofertant
Sumar
Text complet
Limbas :
Engleza
Franceza
Germana
Greaca
Italiana
Portugheza
Spaniola
Evaluare :