Μεταφορές-Αειφόρος Κινητικότητα

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον>Μεταφορές-Αειφόρος Κινητικότητα>


Διαθέσιμο Υλικό
  Romain Strasser: Προς την Αειφόρο κινητικότητα - Πολιτική μεταφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: "Στόχοι Πολιτικής και Επιλογές για τον Κοινοτικό Χώρο" (ΥΠΕΧΩΔΕ). 
  Θάνος ΒΛΑΣΤΟΣ: Διλήμματα ποδηλάτου 
  THE EUROPEAN MOBILITY WEEK  
  Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ανακοίνωση Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1998 
  Αειφόρες Μεταφορές: Κείμενο σε περιοδικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. 
  Φορολογία αυτοκινήτων: Κείμενο σε περιοδικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα 
  Θάνος Βλαστός, Μεταφορές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
  Βλαστός, Θ., Προς μια διέξοδο Πολιτισμού για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα του 21ου αιώνα 
  Θάνος ΒΛΑΣΤΟΣ: Επισκόπηση - αξιολόγηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Αθήνα  
  Θάνος Βλαστός, Αδιέξοδα από την αθρόα κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων στο λεκανοπέδιο 
  European Commission Working Group on Sustainable Urban Transports 
  Sustainable Urban Transports (European Commission Working Group on Sustainable Urban Transports) 
  Sustainable Mobility for All (ADEME) 


Υποενότητες

Μεταφορές-Αειφόρος Κινητικότητα
Θάνος Βλαστός: Πόλεις και Ποδήλατο

αρχή