Ενέργεια-Ενεργειακή Πολιτική

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Ενέργεια-Ενεργειακή Πολιτική>


Διαθέσιμο Υλικό
  ΕΕ: Ενέργεια για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.  
  Κλιματική αλλαγή και πολιτική για την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ημερίδα 11-12-06 
  Sustainable Energy Europe: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  Ενέργεια: Να ελέγξουμε την εξάρτησή μας: Κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  Η ενέργεια θεωρείται σήμερα ως κάτι δεδομένο 
  Ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1997: η ενεργειακή διάσταση των κλιματικών αλλαγών 
  Green Week 2007 : Lessons from the past, challenges for the future 
  Εσωτερική αγορά της ενέργειας: Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
  ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)  
  ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2004 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
  Πρόγραμμα « Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» (2003-2006)- Απόφαση 1230/2003/ΕΚ  
  Περιβάλλον και Ενέργεια στην Ελλάδα: Κοινή πορεία;  
  indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances  
  Energy & Climate School Resources 
  TRANSPORT &ENERGY 
  Τaxation of energy products and electricity (European Union) 
  Emission Trading in the EU 
  SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, EUROPEAN COMMISSION 
  Πληθαράς Αχιλλέας, Το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας 
  USA-Federal Tax Credits for Energy Efficiency  
  Πράσινο φως στην πράσινη ενέργεια 
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΟΕ - ΕΛΛΑΔΑ  
  Ηλίας Ευθυμιόπουλος: H ΔEH, τα ακίνητα και η ζάχαρη 
  EU: European agreement on a new energy policy  
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Το ρεζερβουάρ του μέλλοντός μας: το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη.  
  Παπαγιαννάκης Λευτέρης, Ενέργεια, νέες προσεγγίσεις, νέες ευκαιρίες 
  Directive for minimum levels of fossil fuel taxation 


Υποενότητες

Ενέργεια-Ενεργειακή Πολιτική
Ενεργειακή απόδοση
Γενικά
Εξοικονόμηση Ενέργειας-Ορθολογική Διαχείριση
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

αρχή