Περιβαλλοντική διαχείριση

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον>Περιβαλλοντική διαχείριση>


Διαθέσιμο Υλικό
  Plan Environnement Collectivites:  
  Combining local action with community legislation in implementation 
  The urban audit: An introduction and the first results 
  Urban Audit perception Survey: "Local perception of quality of life in 31 European Cities" 
  Towards more integrated implementation of environmental legislation in urban areas 
  Αχιλλέας Ψυλλίδης: Στρατηγικές για μια Περιβαλλοντικά Βιώσιμη Αστική Ανασυγκρότηση 
  Οδηγία 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον 
  Στρατηγική για την ασφάλεια τροφίμων 
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
  Municipalities and Energy: Efficiency in a Liberalized System 
  Environmental benchmerking for Local Authorities 


Υποενότητες

Περιβαλλοντική διαχείριση

αρχή