Ενεργειακή απόδοση κτιρίων-Η οδηγία

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Κτίρια: ενεργειακή απόδοση>Ενεργειακή απόδοση κτιρίων-Η οδηγία>


Διαθέσιμο Υλικό
  Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  
  Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 
  Energy Performance Buildings Directive -Country Reports, March 2007 
  EPBD Buildings Platform-Πλατφόρμα υποστήριξης εφαρμογής της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων  
  EPBD flyer-Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Έντυπο  
  EPBD Buildings Platform-Overall context and activities 
  Energy Performance Certification Procedures - Present Status  
  The set of CEN standards developed to support the implementation of the EPBD in the EU Member States 
  Regular Inspection of Boilers-Simple-on site measurements for estimating energy performance 
  Requirements for Experts and Inspectors - Present Status 
  Ένα κτίριο μπορεί να μεταμορφωθεί, συνέντευξη του Γρηγόρη Μαλτέζου στον Π. Πουλόπουλο (Ecotec). 
  European Projects supporting the implementation of the Building's Directive 
  Μια πρακτική διαδικαστική πλατφόρμα για ειδικούς για την ευρεία εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91  
  Αργυρώ Δημούδη: Η μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία. 
  Κώστας Λύτρας: Κατευθύνσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. 


Υποενότητες

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων-Η οδηγία

αρχή