Χωροταξία / Χρήσεις γης

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Χωροταξία / Χρήσεις γης>


Διαθέσιμο Υλικό
  Μπάκα Πόπη, Ρύπανση περιβάλλοντος κατ' εξακολούθηση... 
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ επί του σχεδίου ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό  
  Γιώργος Παπαδημητρίου, Χωροταξική οργάνωση και Δασολόγιο 
  ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, «Ανάπλαση» του Ελληνικού 
  Ηλίας Ευθυμιόπουλος, ΠΟΣΗ ΓΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΘΝΡΩΠΟΣ; 
  Βλαστός, Θ.,"Αθήνα. Προς το 2004 και Μετά. Προτάσεις για το Σχεδιασμό του Χώρου" 
  ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 24. Μάρω Ευαγγελίδου. Η χωροταξία ως εχθρός αντί για σύμμαχος στην προστασία του πε-ριβάλλοντος. Ο διασυρμός των εννοιών στην υπηρεσία ευκαιριακών πολιτικών.  
  Μπιλίνης Μπάμπης, Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Εκτός από τον μαζικό τουρισμό υπάρχει και ο οικοτουρισμός 
  Βάσω Κανελλοπούλου, Μήπως το χωροταξικό του τουρισμού "καίει" τις αγροτικές εκτάσεις; 


Υποενότητες

Χωροταξία / Χρήσεις γης

αρχή