Εξοικονόμηση ενέργειας

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Εξοικονόμηση ενέργειας>


Διαθέσιμο Υλικό
  Νιόβη Χρυσομαλλίδου, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
  Καλύτερα κτίρια & βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς: Ενημερωτικό έντυπο ΥΠΑΝ 
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ευώνυμος, ΥΠΕΧΩΔΕ:Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες 
  Το Ταμείο ενεργειακής αποτελεσματικότητας χρηματοδοτεί τη θερμομόνωση των σπιτιών των Βούλγαρων πολιτών 
  GREENPEACE. Φάκελος ενέργεια.Κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης στα κτίρια 
  GREENPEACE. ΘΕΜΑΤΑ. H εξοικονόμηση ενέργειας είναι τελικά απλή υπόθεση 
  Μαργαρίτα Χονδρού-Κσραβασίλη. ΑΠΟΨΕΙΣ. Τι γίνεται με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων; 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κυότο 
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
  ΑΛΕΚΑ ΚΟΓΚΑ: "Μείωσε το CO2 σου. Μπορείς!"  


Υποενότητες

Εξοικονόμηση ενέργειας

αρχή