Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Τοπική Αυτοδιοίκηση>


Διαθέσιμο Υλικό
  ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στο πλαίσιο της HABITAT AGENDA 
  Σάκης Κουρουζίδης, Οικολογικός Καποδίστριας 
  Παπαγιαννάκης Μιχάλης: ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αυτονομία της 
  Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Οι 'τοπικές κοινωνίες' και η προστασία του περιβάλλοντος 
  Ηλίας Ευθυμιόπουλος, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΤΑ 
  Γιάννης Παρασκευόπουλος και Τάσος Κρομμύδας, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  ΛΟΥΚΑΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ " 
  Το φαινόμενο του θερμοκηπίου (έντυπο Δήμου Χολαργού) 


Υποενότητες

Τοπική Αυτοδιοίκηση

αρχή