Βιβλιογραφία

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Βιβλιογραφία>


Διαθέσιμο Υλικό
  Φυσιολατρικά περιοδικά του μεσοπολέμου, Σάκης Κουρουζίδης 
  Μαρ.Καραβασίλη: "Κτίρια για έναν Πράσινο Κόσμο: Οικολογική Δόμηση, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική" 
  "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ" σχετικά με την Παθητική Ηλιακή Αρχιτεκτονική για την περιοχή της Μεσογείου. 
  Βιβλία σχετικά με τη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Οικολογική Δόμηση 
  Πόλεις-Αρχιτεκτονική προς την αειφορία - Βιβλιογραφικές αναφορές 
  Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:Αρχιτεκτονική, Δόμηση, Ενέργεια, Κατοικία, Οικολογία, Υλικά, Φύση  
  Κατοικία - ενέργεια - φύση: Βιβλιογραφία (αρχείο Ευωνύμου Οικολογιοκής Βιβλιοθήκης)  
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ευώνυμος, ΥΠΕΧΩΔΕ:Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες 
  sustainable construction 
  κατασκευές - πηγές 
  Κώστας Τσίπηρας: "Οικολογική Αρχιτεκτονική" 


Υποενότητες

Βιβλιογραφία

αρχή