Αειφόρος ανάπτυξη

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Αειφόρος ανάπτυξη>


Διαθέσιμο Υλικό
  Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης -Τομέας Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη-περιόδου 2007-2013  
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΔΙΝΟΣ, Γιοχάνεσμπουργκ: μπιγκ-μπανγκ και βιωσιμότητα 
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, Ήταν το μήνυμα της Βαρκελώνης, αυτό που μας διεμήνυσαν τα ΜΜΕ; Ή και «κάτι» ακόμη! 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Σκέψεις για το σχέδιο αναθεώρησης Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
  Σχέδιο Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ 
  Εισαγωγή στην Αειφόρο Ανάπτυξη (κείμενο ενημερωτικό από το web-site της ΕΕ) 
  Προς μια παγκόσμια σύμπραξη για αειφόρο ανάπτυξη.  
  Πρόγραμμα Εφαρμογής της Αειφόρου Ανάπτυξης - Γιοχάνεσμπουργκ 
  Μ. Βουτυράκης : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ  
  Επανεξέταση Στρατηγικής ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2005: πρώτος απολογισμός και μελλοντικές κατευθύνσεις (Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
  ΛΟΥΚΑΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ " 
  ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ, «Δείκτης Περιβαλλοντικής Αειφορίας»: Πράσινος Δείκτης ή Πράσινα Άλογα; 
  Τάκης Νικολόπουλος, Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  Μιχαήλ Ι. Σκούλλος, Αειφόρος ανάπτυξη και τα ορόσημα περιβαλλοντικής πολιτικής του άμεσου μέλλοντος  
  Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, Αγορά και αειφορία στον καιρό της παγκοσμιοποίησης 
  Σάκης Κουρουζίδης, Οικολογικός Καποδίστριας 
  Μιχαήλ Δεκλερής, Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη 
  Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 


Υποενότητες

Αειφόρος ανάπτυξη

αρχή