Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον>Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού>


Διαθέσιμο Υλικό
  Ανατομία Τοπικής Αειφορίας: Ευρωπαϊκοί κοινοί δείκτες 
  Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο Δράσης 
  Stakeholder consultation event on the development of Thematic Strategy on the Urban Environment 
  «ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» 
  Θεματική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον 
  Προς μια θεματική στρατηγική για αειφόρες πόλεις 
  Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη 
  Η ανατομία της τοπικής αειφορίας 
  Η Επιτροπή προτείνει στρατηγική βελτίωσης του περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές πόλεις. 
  Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανακοίνωση Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1998 
  Planification energetique 
  European Common Indicators 
  Towards more environmental implementation in urban areas 
  Sustainable Urban Management 
  Amenagement du territoire, Villes et developpement durable  
  Urban and Perception Survey 
  Προκλήσεις για τα Ευρωπαϊκά μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα 
  Integrating the environmental dimension into the urban environment 
  Charter of European Cities and Towns towards sustainability 
  Cities and the Lisbon Strategy 
  European Cities & Towns Towards Sustainability - Aalborg Charter 
  Integrating the environmental dimension into the urban environment 
  The OECD Programme on Sustainable Consumption 
  Integrating the environmental dimension into the urban environment 
  Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες.  
  THE AALBORG+10 - INSPIRING FUTURES - OUR COMMON VISION 
  ΙΣΤΑΜΕ: Διάλογος για την «Πόλη που θέλουμε»,  
  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
  Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium 
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ HABITAT AGENDA 
  GENERAL GUIDE FOR ALL PARTNERS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE HABITAT AGENDA  
  CECODHAS: CONTENTS OF INTEREST FOR SOCIAL HOUSING 
  Architectural quality in urban and rural environments (Council Resolution of 12 February 2001) 
  Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες.  


Υποενότητες

Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

αρχή