Δίκαιο περιβάλλοντος

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Δίκαιο περιβάλλοντος>


Διαθέσιμο Υλικό
  ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, ΑΤΤΙΚΗ: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
  Μάριος Χαϊνταρλής, Δίκαιο περιβάλλοντος: οικοδομικές παρεκκλίσεις και προστασία του περιβάλλοντος 
  Μπάκα Πόπη, Ρύπανση περιβάλλοντος κατ' εξακολούθηση... 
  Σ.τ.Ε.: η εκτροπή Αχελώου αντιβαίνει στην οδηγία πλαίσιο για τα νερά 
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ επί του σχεδίου ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό  
  Τα πλήρη πρακτικά της Βουλής από τη συζήτηση των άρθρων 24 &117 του Συντάγματος 
  Μάριος Χαϊνταρλής, Για μια σύγχρονη νομοθετική πολιτική περιβάλλοντος; 
  Αλίκη Νικολού, Δικαστική προστασία στις αστικές περιβαλλοντικές διαφορές 
  Φανή Δημητρακούδη, Στα όρια της νομιμότητας 
  Μάριου Χαϊνταρλή, Δίκη "Αχελώου" και νομική προστασία του περιβάλλοντος  
  Μάριος Χαϊνταρλής, Η σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Πατρών στο Σ.τ.Ε.  
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη 
  Αλίκη Νικολού, ΔΙΚΑΙΟ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 
  ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 24. Μάρω Ευαγγελίδου. Η χωροταξία ως εχθρός αντί για σύμμαχος στην προστασία του πε-ριβάλλοντος. Ο διασυρμός των εννοιών στην υπηρεσία ευκαιριακών πολιτικών.  
  Κίμων Χατζημπίρος, Αρθρο 24: Στο τέλος μιας άγονης διαμάχης 
  ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 24. Μαρία Καραμανώφ: Τι διακυβεύεται με την προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 24; 
  Κ.Χ., Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή προοπτική 
  Μιχαήλ Δεκλερής, Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη 
  Τάκης Νικολόπουλος, ΒΙΒΛΙΟ: Κ. Κατσιμπάρδης, Το διεθνές καθεστώς για την προστασία της ατμόσφαιρας: η περίπτωση του θερμοκηπίου 
  Μια αποκαλυπτική δίκη 
  ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 24. Μάρω Ευαγγελίδου: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το άρθρο 24: Πολι-τική αφέλεια ή πολιτική υποκρισία ; 


Υποενότητες

Δίκαιο περιβάλλοντος

αρχή