Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Κτίρια: ενεργειακή απόδοση>


Διαθέσιμο Υλικό
  Ποια σπίτια θέλουμε 
  Κτίρια και Κλίμα: Απόσπασμα από ενημερωτικό υλικό του Κ.Α.Π.Ε. 
  Το σχέδιο δράσης "Ενέργεια 2001" για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα 
  Λεξικό Όρων - Ορολογίας από Διάφορες Κατηγορίες στο Χώρο της Κατασκευής 
  Αθανασίου Δημήτρης: Ευρωπαϊκή & Ελληνική ενεργειακή πολιτική στον κτιριακό τομέα 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη:Θεσμικές ρυθμίσεις για αειφόρα κτίρια σε αειφόρες πόλεις: Μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου. 
  Η αναγκαιότητα της οικολογικής δόμησης: Από τον δικτυακό τόπο του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  
  Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: από Δικτυακό τόπο του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
  ΕΜΠ: Πρακτικά Ημερίδας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας 
  Ευγενία Λάζαρη: Η αναγκαιότητα για βελτιωμένα συστήματα δόμησης στην Ελλάδα. 
  Αργυρώ Δημούδη: Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια-Δυνατότητες για ΟΤΑ  
  Γιώργος Μαρκογιαννάκης: Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια 
  Άγις Μ. Παπαδόπουλος: Οικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων 
  Κώστας Λύτρας: Η εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
  Δήμος Τσαντίλης: "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ: ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ". 
  Sam C M Hui" Sustainable Architecture (study for OECD) 
  Thomas A. Fisher: Five principles of an environmental architecture (AIA, 1992)  
  Livia Tirone and Owen Lewis for ACE Task Force Environment & Sustainable Architecture: Positions 
  Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός 
  Παναγιώτα Καρούμπαλη - : "Ξεκινώντας τη δική μας βιοκλιματική κατοικία" - Κώστας Τσίπηρας: Η διαδικασία μιας βιοκλιματικής μελέτης 
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Να γίνει "πράσινη" θέλει η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Βελτίωση ενεργειακής – περιβαλλοντικής απόδοσης κτιρίων – Δυνατότητες επέμβασης στα σχολικά κτίρια: Οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000 
  Άγις Μ. Παπαδόπουλος: Οικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων 
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
  ECOLOGICAL CONSTRUCTION: OVERVIEW 
  BUILDING'S SUSTAINABILITY 
  REDUCING ENERGY USE IN BUILDINGS: Εuropeans need to use less energy.  
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (1994-2001): ΕΡΓΟ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΔΟΠΚ: Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής - περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
  .S. Department of Energy: "Design Approach", Solar Energy Research Facility, Golden, CO. 
  Steve Halls: Sustainable Building and Construction: Building a Sustainable Future 
  GREEN BUILDING TIMELINE 
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Γρηγόρης Μαλτέζος: Ένα κτίριο μπορεί να μεταμορφωθεί 
  Εξοικονόμηση ενέργειας στα Κτίρια: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
  OECD: Sustainable Architecture 
  European Commission: The scale of the sustainability issues and challenges confronting the Construction Industry 
  Don Prowler, FAIA - Donald Prowler & Associates: "Whole Building Design" 


Υποενότητες

Κτίρια: ενεργειακή απόδοση
Κτίριο & Ενέργεια
Ενεργειακή απόδοση κτιρίων-Η οδηγία
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική-Οικολογική δόμηση
Κατασκευή: Υλικά, Συστήματα
Νομοθεσία
Κανονισμοί
Παραδείγματα - εφαρμογές

αρχή