Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον>


Διαθέσιμο Υλικό
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Σύγχρονες Πόλεις-Σύγχρονα Περιβαλλοντικά προβλήματα  
  Οικολογικές πόλεις: Άρθρο από το περιοδικό: Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους 
  Η Επιτροπή προτείνει στρατηγική βελτίωσης του περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές πόλεις. 
  Θεματική Στρατηγική για Οικολογικές πόλεις: Παρουσίαση από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Δήμα  
  Θεματική στρατηγική ΕΕ για το Αστικό Περιβάλλον (2006) 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Ο ορισμός της Αειφόρου Πόλης  
  Report on Sustainable Urban Management, European Commission-Working Group (2004)  
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: «ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Προς μια «οικολογική» πολεοδομία με ανθρώπινο πρόσωπο 
  "Τοπική δράση για αξιοβίωτες πόλεις": ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Βιοκλιματικός σχεδιασμός ελεύθερων χώρων και αστικό μικροκλίμα 
  ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ: "ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ"  
  Χαρά Τζαναβάρα: "Οι πόλεις του αύριο" 
  Αχιλλέας Ψυλλίδης: Στρατηγικές για μια Περιβαλλοντικά Βιώσιμη Αστική Ανασυγκρότηση  
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
  ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.  
  Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
  Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.): Χωροταξική Προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
  Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.): Στόχοι Πολιτικής και Επιλογές για τον Κοινοτικό Χώρο. 
  Αναστασία Μ. Πάπαρη; Ξανακτίζοντας τις πόλεις. 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ «ΧΩΡΙΟ» ΣΤΟΝ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ ΤΖΙΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ «ΚΙΒΩΤΟ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. 
  Νάθενας Γιώργος, Ο ρόλος του ολοκληρωμένου πολεοδομικού χωροταξικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού 
  Γιάννης Πολύζος(συνέντευξη), Μετα-Ολυμπιακή Αθήνα 
  NIKOΣ BATOΠOYΛOΣ. 'Η ποίηση μιας πόλης είναι....'  
  Μικρές Αθήνες έγιναν όλες οι πόλεις 
  Σωτήρης Παπαδάκης: Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στην Αθήνα 
  ΒΗΜΑ SCIENCE, 2006: ΟΙΚΟΠΟΛΗ, Το πράσινο σωσίβιο της γης. 
  Σχίζας Γιάννης, Διαδηλώσεις «μικρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων» 
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Βιοκλιματικός σχεδιασμός για αειφόρες πόλεις. 
  Η πρώτη οικολογική πόλη στον κόσμο 
  ΟΙΚΟΠΟΛΗ, Το πράσινο σωσίβιο της γης 
  Αναστασία Μ. Πάπαρη : Ξανακτίζοντας τις πόλεις 
  ΦΙΛΗΣ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στις πόλεις των βιομηχανικών και των αναπτυσσόμενων χωρών η παραγωγή σκουπιδιών ανά άτομο αυξάνεται αντίστοιχα με τον πληθυσμό και τις αλλαγές του τρόπου ζωής 


Υποενότητες

Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον
Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού
Agenda 21
Habitat Agenda
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βέλτιστες εφαρμογές
Μεταφορές-Αειφόρος Κινητικότητα
Πράσινο-Ελεύθεροι Χώροι
Σχεδιασμός
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

αρχή