Ευρωπαϊκή Ένωση

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Ευρωπαϊκή Ένωση>


Διαθέσιμο Υλικό
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, Ήταν το μήνυμα της Βαρκελώνης, αυτό που μας διεμήνυσαν τα ΜΜΕ; Ή και «κάτι» ακόμη! 
  ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα και ασφάλεια των βιολογικών προϊόντων 
  Η προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη 
  Ευρωπαϊκή Συμφωνία για μια νέα ενεργειακή πολιτική 
  Συμβούλιο Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20 Φεβρουαρίου 2007 - Συμπεράσματα  
  Κλιματική Αλλαγή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα σχολεία 
  Ενημερωτική εκστρατεία ευρωπαϊκής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος 
  Εισαγωγή στην Αειφόρο Ανάπτυξη (κείμενο ενημερωτικό από το web-site της ΕΕ) 
  Προστασία Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κείμενο ΕΕ)  
  Προς μια παγκόσμια σύμπραξη για αειφόρο ανάπτυξη.  
  Εκστρατεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα  
  Κλιματική Αλλαγή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα σχολεία 
  Ανακοίνωση Επιτροπής της 24-01-2001για το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον [ COM (2001) 31 τελικό  
  Επανεξέταση Στρατηγικής ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2005: πρώτος απολογισμός και μελλοντικές κατευθύνσεις (Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
  Παπαϊωάννου Χαρά: Η τσεχική προεδρία και ο τομέας της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η Ευρωπαϊκή πολιτική για Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις 
  Κίμων Χατζημπίρος, Όταν ο εκσυγχρονισμός δεν θολώνει τα νερά 
  Ρίτα Καραβασίλη, Συμβούλιο Περιβάλλοντος της 8ης Μαρτίου 2001  
  Οδηγία για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 25/06/2003 σ. 0017 - 0025) 
  Βάσω Κανελλοπούλου. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Η αρχή της προφύλαξης στο διεθνές κοινοτικό και συγκριτικό δίκαιο 
  Καραβασίλη Μαργαρίτα, Οι νέες παραπομπές της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ανταπόκριση της σε ζητήματα ενεργειακής απόδοσης 
  Αποστόλης Παραλίκας, Διάσκεψη της Νίκαιας: Αποτυχία όσον αφορά το Περιβάλλον 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
  Παπαγιαννάκης Μιχάλης: ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Μάαστριχτ: Να πρασινίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
  Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
  Βαλαώρα Τζώρτζια: LIFE PLUS στην Ελλάδα 
  Μοιρασγεντής Σεβαστιανός: Το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή: κίνδυνοι και ευκαιρίες για την Ελλάδα 
  Κουρουζίδης Σάκης: EDITORIAL: Προς τις ευρωεκλογές 
  Παπαϊωάννου Χαρά: Αφιέρωμα Ευρωεκλογές: Ευρωεκλογές: με πίστη στην ιστορική ταυτότητα του ΣΥΝ 
  Τσαντίλης Δήμος: Αφιέρωμα ευρωεκλογές: Άμεση Δημοκρατία ή Έμμεση με Ολίγη; 
  Κάππας Ξενοφών. Αφιέρωμα Ευρωεκλογές: Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα 
  Πληθάρας Αχιλλέας. Αφιέρωμα Ευρωεκλογές: Ψηφίστε Γη 
  Ιμπραήμ Δημήτρης. Αφιέρωμα Ευρωεκλογές: Ευρωπαϊκή Ένωση και κλιματική αλλαγή 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2006 


Υποενότητες

Ευρωπαϊκή Ένωση

αρχή